Akcja "Szkoła pamięta"

Nasze przedszkole otrzymało dyplom za udział w akcji ,,Szkoła pamięta”, podziękowanie za pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach i pogłębianie wiedzy o polskiej historii.