Dyżur Wakacyjny

Drodzy Rodzice!
Od 10 do 23 maja rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny potwierdzają wolę zapisu dziecka do danej placówki.
Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie
w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Wpłaty w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” w kwocie 210 zł. (15 dni x 14 zł.) należy dokonać na konto:

 91 1030 1508 0000 0005 5064 9098

W tytule wpłaty proszę o dopisek zawierający: „dyżur wakacyjny, turnus I, imię i nazwisko dziecka (!)”.

                                                                            Magdalena Satkowska

                                                                dyrektor przedszkola