Czytamy...

Pierwsze bajki czytane w grupie przez dzieci – zaprezentowała Alinka