Zima zagościła w naszym ogrodzie przedszkolnym.

Zima zagościła w naszym ogrodzie przedszkolnym.