Grupa I "Jeżyki"

Aktualności

 

Nauczycielki: mgr Dorota Górniewska

                    mgr Joanna Marzec

Pomoc: Bożena Akus

Obsługa grupy: Renata Dzięciołowska

 

Naczelną zasadą naszych działań jest traktowanie dziecka jako niepowtarzalnej osobowości mającej prawo
do rozwoju w swoim indywidualnym tempie i czasie, a rolą nauczyciela – wspomaganie tego rozwoju
.

Jeżyki to najmłodsza grupa przedszkolna, która liczy obecnie 25 dzieci. W tym roku szkolnym pracujemy z podręcznikiem „Planeta dzieci” WSiP, który jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

W naszej grupie pracują pani Dorotka oraz pani Asia, które są nauczycielkami, pani Bożenka, która pomaga nam w codziennych obowiązkach przy dzieciach oraz pani Renia, która dba o salę.

W trakcie dnia bawimy się, śpiewamy, gimnastykujemy, tańczymy, rysujemy oraz budujemy niezliczone konstrukcje z różnorodnych klocków. Dbamy o bezpieczeństwo i higienę, uczymy dzieci dobrych manier oraz poszerzamy ich wiedzę z zakresu matematyczno-polonistyczno-przyrodniczego. Stawiamy na samodzielność dzieci we wszystkich aspektach oraz zmysłowe poznawanie świata. Bardzo ważne dla nas jest wychowanie przez wartości.

 W grupie nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się aktywne metody nauczania, nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

Zapraszamy do nas z obowiązkowym uśmiechem 🙂