Historia pewnego drzewa

Dziś malowaliśmy „Historię pewnego drzewa”. Naszymi pędzlami były stopy, dłonie i palce. Byli to bardzo ciekawe doświadczenie, a jego efekty już jutro na naszej tablicy.