I Przedszkolny Turniej Szachowy

20 czerwca, został rozegrany w naszym przedszkolu I Przedszkolny Turniej Szachowy.
Organizatorem turnieju był Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Puławska 97
Turniej rozgrywany był zgodnie z Przepisami Gry FIDE A.4.
Sędzią zawodów był  IA Andrzej Szewczak
Do wziecia udziału w turnieju zostały zaproszone dzieci z Przedszkoli nr 28, 305 i 330