KOMUNIKAT 2

Informuję, że na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” w Warszawie, za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020r.

06.05.2020 r. 

Magdalena Satkowska
 dyrektor przedszkola