KOMUNIKAT 3

18 maja 2020 r. w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” w Warszawie wznowione zostają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym.

W przedszkolu funkcjonuje jeden oddział w godzinach 7:30 – 17:00.

Dzieci należy przyprowadzać do 8:30.

Przed odebraniem dziecka proszę poinformować telefonicznie przedszkole o przybliżonej godzinie przyjścia rodzica.

Rodzice (bez absolutnej konieczności) nie wchodzą do budynku przedszkola.

Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci całkowicie zdrowe.

Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek.

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej i wspólny teren przed wejściem do placówek bardzo proszę, aby po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola jak najszybciej opuścić teren ogrodzony.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola proszę o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi na stronie głównej oraz procedurą wewnętrzną przesłaną na adresy e-mailowe Rodziców i podpisanie stosownych zgód i oświadczeń.

Telefon: 22 5375726,   508 998 823.

e-mail: p330@edu.um.warszawa.pl

 

 

Warszawa, 15.05.2020 r. 

Magdalena Satkowska
dyrektor przedszkola