Komunikat o wyborze dzieci

UWAGA!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” 

lub

  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (p330@edu.um.warszawa.pl).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia. 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.