KOMUNIKAT

 
 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stany epidemii uprzejmie informuję, że zawieszenie zajęć w przedszkolu zostało przedłużone do 24 maja 2020 r. 
Administracja pracuje w systemie rotacyjnym w godzinach 8:00 – 16:00. 
Preferowany kontakt telefoniczny i e-mailowy.
                                                                            
Magdalena Satkowska
Dyrektor przedszkola