KONKURS RECYTATORSKI

Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim:
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z podziałem na kategorie wiekowe: 3latki, 4latki, 5latki, 6latki
– konkurs ma formę prezentacji dowolnie wybranego wiersza/utworu
– zgłoszenia do konkursu należy kierować do nauczycielek grup do dnia 11.03.2021r.

Konkurs odbędzie się  18.03.2021r. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.  
 
Laureaci I miejsc wezmą udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim w ramach Festiwalu MAM TO!
 
 

REGULAMIN KONKURSU:

 

  1. Organizator konkursu: Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”

    Koordynator: Beata Kostrupska

  2. Cele konkursu:

-rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją,

-upowszechnienie kultury żywego słowa,
-rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie,
-wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci,
-popularyzowanie literatury dziecięcej.

  3. Zasady uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z podziałem na kategorie wiekowe: 3-4latki, 5latki, 6latki
– konkurs ma formę prezentacji dowolnie wybranego wiersza/utworu
– zgłoszenia do konkursu należy kierować do nauczycielek grup

  do dnia 11.03.2021r.

  4. Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się  18.03.2021r. o godz. 9.00

  1. Kryteria oceny:

Oceny prezentacji dokona Jury uwzględniając:

– stopień opanowania pamięciowego tekstu,

– interpretację, poprawne i płynne deklamowanie /modulacja głosu, dykcja/,

– wyraz artystyczny – uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, ogólne wrażenie artystyczne.

  1. Nagrody:
    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

 

Laureaci I miejsc wezmą udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim w ramach Festiwalu MAM TO!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie