LIST DO RODZICÓW, PAŹDZIERNIK

Tematy tygodnia:

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień w ogrodzie
 3. Jesienny krajobraz
 4. Deszczowa pogoda

Drodzy Rodzice,

W pierwszym tygodniu dowiemy się, czym jest sad. Poznamy literę o, O, jak owoce. Będziemy ćwiczyć wysłuchiwanie głoski o na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiemy, j się, jak się kreśli nową literę – małą i wielką. Poznamy nazwy wielu owoców; będziemy rozpoznawać ich bez udziału wzroku. Poznamy liczbę 1, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 1. Odpowiemy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element.

W drugim tygodniu października dowiemy się, czym jest ogród i czym różni się od sadu. Będziemy  rozmawiać o tym, na czym polega troszczenie się o innych. Utrwalimy umiejętność określania prawej i lewej strony ciała. Poznamy literę a i A, jak aparat. Będziemy się uczyć wysłuchiwać głoskę a na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiemy, jak się kreśli nową literę – małą i wielką. Poznamy nazwy wielu warzyw; będziemy poznawać je wielozmysłowo. Dowiemy się, jak różnie rosną warzywa. Przeprowadzimy eksperyment z czerwoną kapustą. Poznamy wiersze o warzywach i nauczymy się któregoś z nich na pamięć. Podejmiemy próby opisywania własnymi słowami smaków warzyw.

W trzecim tygodniu dowiemy się, jakie zwierzęta mieszkają w parku, a jakie w lesie. Porozmawiamy o tym, jak należy zachowywać się w parku i w lesie. Posłuchamy nagrań z odgłosami lasu. Poznamy literę i, I, jak igła. Nauczymy się wysłuchiwać głoskę i na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiemy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Poznamy liczbę 2, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 2. Odpowiemy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element.

W  ostatnim tygodniu zastanowimy się nad zmianami w przyrodzie, porozmawiamy o tym, jak pogoda może wpływać na nasz nastrój i samopoczucie. Potrenujemy, jak wspierać smutną koleżankę czy kolegę.

Poznamy literę e, E jak ekran. Nauczymy się wysłuchiwać głoskę e na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiemy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Poznamy wiersze W. Chotomskiej „Smutny pan” i „Deszczowe zwierzaki” D. Gellner. Posegregujemy ubrania z podziałem na pory roku, w których się ich używa. Poznaliśmy liczbę 3, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 3.

Ponadto będziemy czytać, czytać, czytać… Prosimy zatem o podsuwanie nam ciekawej literatury dziecięcej.

Będziemy bawić się z Sojuszem metod- postaramy się zainteresować dzieci czytaniem.

Będziemy się dobrze bawić.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Powtarzanie nazw owoców i warzyw, wyszukiwanie ich nazw i zdjęć w internecie.
 • Zabawa w klasyfikowanie: które z owoców i warzyw rosną w Polsce, a które są do Polski sprowadzane.
 • Wspólne przygotowywanie prostych smakołyków (deserów) z owoców i warzyw.
 • Zabawy w przeliczanie dowolnych owoców i warzyw; określanie, ile ich jest, który z kolei jest wskazany element.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek. Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się lub kończą podaną głoską
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.
 • Spacer do pobliskiego parku lub lasu.
 • Wyszukiwanie zwierząt zamieszkujących ten ekosystem.
 • Szukanie najprzyjemniejszych sposobów na rodzinne długie jesienne wieczory (np. gry-planszówki, gry słowne, układanie puzzli).
 • Stworzenie domowego kalendarza (dni tygodnia) i zaznaczanie w nim ciekawych wydarzeń.

Życzymy miłej zabawy