LIST DO RODZICÓW WRZESIEŃ

Tydzień pierwszy, temat: Poznajmy się!

Drodzy Rodzice,

w pierwszym tygodniu odnowimy nasze znajomości. Przypomnimy sobie swoje imiona, powtórzymy zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu. Przypomnimy sobie układ i funkcjonalność pomieszczeń w naszym przedszkolu. Stworzymy „Kodeks naszej gromady”, by każdemu z nas było tu miło. Przypomnimy sobie, jak należy witać się z rówieśnikami i z osobami starszymi. Będziemy rozmawiać o emocjach, będziemy szukać pomysłów na radzenie sobie z gniewem. Przypomnimy sobie, czym są rytmy. Utrwalimy w zabawach rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Wspólne omówienie zasad obowiązujących w Waszym domu.
 • Zabawy w układanie rytmów z dowolnych przedmiotów – np. klocków, owoców.
 • Rozmowy o koleżankach i kolegach z przedszkolnej grupy.
 • Spotkanie w gronie znajomych z przedszkola i ich rodziców.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

Tydzień drugi, temat:: W naszym przedszkolu

Drodzy Rodzice,

w drugim tygodniu poznamy pracowników naszego przedszkola. Zaznajomimy się z zakresem ich obowiązków. Będziemy bawić się w planowanie obiadu. Przypomnimy sobie nazwy zaprezentowanych części ubioru i omówimy, kiedy należy ich używać. Będziemy kontynuować zwiedzanie naszego przedszkola. Będziemy zapamiętywać ciągi wyrazów ( – to świetne ćwiczenie pamięci) oraz przeliczać różne przedmioty, przeprowadzimy zabawę badawczą z mydłem. Przeliczymy sylaby w wyrazach; nauczymy się, czym jest kodowanie.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy kształtujące pamięć – np. powtarzanie sekwencji słów z dodawaniem kolejnych.
 • Zabawy w kodowanie – np. ustalanie, który kolor oznacza jaki gest.
 • Rozmowy o pracownikach przedszkola i okazywaniu im należnego im szacunku.
 • Wspólne wykonywanie prostych czynności w kuchni.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

Tydzień trzeci, temat:: Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

Tematy dni: Dobre maniery; Moje koleżanki i moi koledzy; Nasze wspólne sprawy; Każdy inny, wszyscy potrzebni; Jesteśmy grupą

Drodzy Rodzice,

w kolejnym tygodniu przypomnimy sobie, czym są dobre maniery; będziemy rozmawiać o tym, jak ważne są słowa: proszę, przepraszam i dziękuję. Będziemy ćwiczyć wycinanie po zaznaczonym śladzie, by przygotować ręce do pisania. Rozmawiać o tym, że każdy z nas ma swoje mocne strony i dobre cechy charakteru – nauczymy się je dostrzegać u innych i mówić o nich. Zrozumiemy, czym są przeciwieństwa, będziemy bawić się w ich wymyślanie. Będziemy się starali uważne słuchać drugiej osoby. Będziemy przeliczać różne elementy, doliczać i odliczać do 10; ćwiczyć orientację na kartce (góra, dół, prawa strona, lewa strona). Będziemy rozmawialiśmy o różnicach w naszym wyglądzie, usposobieniu i charakterze; wyciągniemy wniosek, że różnice między ludźmi to wielkie bogactwo.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy podczas których należy używać zwrotów grzecznościowych.
 • Wyszukiwanie różnic w wyglądzie i charakterze osób w rodzinie.
 • Zabawy doskonalące uważne słuchanie – np. rysowanie pod dyktando.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

Tydzień czwarty temat:: Bezpieczni na drodze

Tematy dni: Jestem bezpieczny; Przejście dla pieszych; Znaki wokół nas; Wiem, jak się zachować; Nasza droga do przedszkola

Drodzy Rodzice,

w ostatnim tygodniu omówimy zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznamy najważniejsze znaki drogowe, przypomnimy sobie znaczenie kolorów w sygnalizacji świetlnej. Będziemy bawić się w wiele gier, które udoskonalą nasz słuch. Rozpoznamy figury geometryczne, przeliczymy je, porównamy. Przeprowadzimy zabawę badawczą, która pokazała nam, jak bardzo ważne i potrzebne dla naszego bezpieczeństwa na drodze są elementy odblaskowe na ubraniach i naszych plecakach. Poznamy nową piosenkę, nauczymy się ją śpiewać.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy podczas drogi do przedszkola w wyszukiwanie i nazywanie znaków drogowych.
 • Powtarzanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych na drogach.
 • Zabawa w przechodzenie przez ulicę ze szczególnym uwzględnieniem konieczności spoglądania (w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo).