LIST ZASTĘPCY PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY DO RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW