Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych

Od najmłodszych lat kształtujemy u przedszkolaków postawy oparte na akceptacji, tolerancji i szacunku do każdego człowieka. Zwracamy uwagę na dostrzeganie wśród nas osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb. 13 listopada, w Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, rozmawialiśmy o osobach słabowidzących i tych, które całkowicie utraciły wzrok. Na podstawie ilustracji poznaliśmy historię Jasia, który w niesamowity sposób pomógł niewidomemu panu w przejściu przez ulicę. Dowiedzieliśmy się również, jaki poruszają się osoby niewidome. Mówiliśmy o roli białej laski, psa przewodnika, o specjalnych sygnałach dźwiękowych przy przejściach czy wypustkach na chodnikach. Wybraliśmy się na spacer po przedszkolu w poszukiwaniu oznaczeń pisanych alfabetem Braille’a. Chętni mogli także sprawdzić, czy łatwo jest poruszać się, gdy mamy zasłonięte oczy.