NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na rok 2022 – kierunek interwencji 3.1 (placówki wychowania przedszkolnego). 

Przyznane środki przeznaczyliśmy na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz została wydana książka zawierająca prace konkursowe dzieci i rodziców

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”