OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 330
„Pod Modrzewiem” potwierdzają wolę zapisu poprzez wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru (1- 12. 07.2019)
w terminie od 26 kwietnia do 10 maja 2019 r.

Stawka żywieniowa 8 zł.

Nr konta: 91 1030 1508 0000 0005 5064 9098
W tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko dziecka, „dyżur wakacyjny”, termin.