Opłaty

Szanowni Państwo!

Opłaty na żywienie należy nosić  w  terminie do  10 dnia  każdego miesiąca  

(za miesiąc bieżący, z odpisami za miesiąc poprzedni).

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi  –  11 zł.

Informacje o opłatach przesyłane są na adresy mailowe podane przez rodziców.