Opłaty

Szanowni Państwo!
W związku z przeprowadzką do budynku przy ul. Abramowskiego 4 obiady
dostarcza nam firma cateringowa.
Stawka żywieniowa wzrasta do kwoty 12.50 zł.
Numer konta nie zmienia się.
Magdalena Satkowska

Opłaty za żywienie należy dokonywać w  terminie do  10 dnia  każdego miesiąca  

(za miesiąc bieżący, z odpisami za miesiąc poprzedni).

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi –  12,5 zł.