Oświadczenie Rodziców o upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola