Październikowe ,,Doświadczanie przez eksperymentowanie"

Nasze przedszkolaki ponownie odwiedził Detektyw Labolek. Tematem spotkania była ciecz nienewtonowska- między stanem stałym a ciekłym. Zajęcia były dobrym przykładem na to, że nauka i zabawa idą ze sobą w parze.