Powrót do przedszkola

  Drodzy Rodzice! 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
od 19 kwietnia (poniedziałek) przedszkole będzie dostępne dla wszystkich dzieci. 
 
Z wielką radością czekamy!
 
Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązuje reżim sanitarny. Do przedszkola mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie.
 
 Magdalena Satkowska
 dyrektor przedszkola