Próbna ewakuacja przedszkola

Dnia 8 października o godzinie 9.30 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja. Wzięły w niej udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz  personel placówki. Na sygnał syreny alarmowej wszyscy opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi , kierując się do miejsca zbiórki. Cała akcja przebiegła sprawnie, bezpiecznie
i bez zakłóceń.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie przedszkolaków z zasadami szybkiej i bezpiecznej ewakuacji – pozbawionej paniki, a także zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.