Projekt edukacyjny "Ptaki"

Pierwszy tydzień grudnia był niezwykły, ponieważ dzieci zdobywały informacje i ćwiczyły umiejętności, pracując metodą projektu. Tematem przewodnim były ptaki i dokarmianie ich w czasie zimy. Podczas pierwszych kroków w projekcie wysłuchaliśmy list od ptasiego przyjaciela i sporządziliśmy siatkę wiedzy, zastanawiając się nad tym, co już wiemy o tych zwierzętach. Następnie wspólnie stworzyliśmy siatkę pytań, w której znalazły się informacje na temat tego, co przedszkolaki chciałyby się jeszcze dowiedzieć w tym temacie. Podczas kolejnych działań związanych z realizacją projektu słuchaliśmy i naśladowaliśmy ptasie odgłosy, oglądaliśmy różne rodzaje piór, tropiliśmy ptasie ślady na śniegu, słuchaliśmy opowiadania S. Szuchowej pt. „Spiżarnia ptaków”, bawiliśmy się w zabawę pt. „Lata wróbel”, wykonaliśmy ptaki w karmniku. Obejrzeliśmy film edukacyjny „Kazio i ptaki zimą”, słuchaliśmy opowiadania M. Szeląg pt. „O sikorce, która dla przyjaciela nauczyła się cierpliwości”. Dowiedzieliśmy się, co jedzą ptaki, czego nie powinny jeść, które zimują u nas w Polsce… quiz był podsumowaniem wiedzy o ptasich przyjaciołach. Nie zapomnieliśmy o sypaniu ptasich przysmaków do karmnika. 

W naszym przedszkolnym ogródku mieszkają również wiewiórki, które również dokarmiamy orzechami. Dzieci z wielką radością i zaciekawieniem obserwują przez okno Basię i Asię (wiewiórki), bo tak je właśnie nazwaliśmy:)

Dzięki takim działaniom dzieci uczą się empatii i doświadczają konieczności niesienia pomocy zwierzętom. 
Przez całą zimę będziemy pamiętać o naszych przedszkolnych zwierzętach. 
Dziękujemy naszym kochanym Rodzicom za przyniesione orzechy i ptasie smakołyki.