Projekt "Gramy zmysłami"

Tematem styczniowym jest zmysł wzroku.