Projekt "Gramy zmysłami" 

Temat listopadowy: Sensoryczna matematyka