Realizowane Programy

Zestaw programów przyjętych do realizacji.

Program wychowawczo-edukacyjny:

„Planet dzieci” Jolanta Wasilewska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

„Drużyna Marzeń” Jolanta Wasilewska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

Programy dodatkowe:

  •  Program edukacyjny „Książka moim przyjacielem”, B. Kostrupska.
  • Program profilaktyczno-edukacyjny w zakresie wspomagania rozwoju mowy dziecka w okresie przedszkolnym, K. Zielińska.
  • Innowacja pedagogiczna „Rola wartości w rozwoju dziecka”- A.Kamińska, B.Kostrupska, D.Górniewska
  • Projekt „Umiem Sam” – M. Satkowska, B. Kostrupska.
  • Innowacja pedagogiczna „Zabawy z matematyką” – B.Kostrupska