Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Od 10 do 24 maja rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny potwierdzają wolę zapisu dziecka do danej placówki. Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” wynosi 14 zł.

W tytule wpłaty proszę o dopisek zawierający: dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecka (!) i okres, za jaki jest dokonana wpłata.

Nr konta do wpłat: 91 1030 1508 0000 0005 5064 9098

Drodzy Rodzice!
 
Od 4 kwietnia (godz.12:00) do 20 kwietnia (do godz. 20.00) zostanie uruchomiony system zapisów na dyżury wakacyjne. Zasady ogólne są wywieszone na szybie sali widowiskowej naszego przedszkola oraz dostępne pod linkiem

Drodzy Rodzice,

Od 7 marca 2023 r. (godz. 13:00) do 23 marca 2023r. (godz. 16:00) trwa etap składania wniosków
 o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. 

Harmonogram, zasady i kryteria dostępne są na stronie internetowej Przedszkola oraz w placówce.

Wnioski wraz z dokumentami, potwierdzającymi wybrane kryteria, można składać:

  1. za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego;

 lub

  1. wersję papierową wniosku z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski w wersji papierowej można składać w godzinach:

7 marca 2023 r. 15:00-17:00

8-22 marca 2023 r.  8:00-10:00 oraz 15:00-17:00

23 marca 2023r.  8:00-10:00 oraz 15:00-16:00

Plik do pobrania w formacie PDF w polskiej wersji językowej.

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024, bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane kontynuacją wychowania przedszkolnego swojego dziecka w naszym przedszkolu, aby wypełniły deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego.
Druki deklaracji dostępne są na stoliku przy wejściu do przedszkola, u nauczycielek poszczególnych grup oraz do pobrania na stronie internetowej.
Termin składania deklaracji: 28.02.2023r . – 06.03.2023r. ( do godz. 16.00) .
Złożenie w/w deklaracji jest warunkiem kontynuowania edukacji w naszym przedszkolu w przyszłym roku szkolnym.


Magdalena Satkowska
Dyrektor Przedszkola

Plik do pobrania w formacie PDF w polskiej wersji językowej.

Drodzy Rodzice!

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 znajdują się pod linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

                                                                            Magdalena Satkowska
dyrektor przedszkola