Rekrutacja

   Uwaga Rodzice!!!

   Od 16 czerwca do 22 czerwca  trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.                                                        Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentami potwierdzającymi wybrane kryteria można przekazać za pośrednictwem elektronicznego  systemu rekrutacji- podpisane profilem zaufanym lub złożyć osobiście  w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem”  

( tymczasowa siedziba ul. Abramowskiego 4) w dniach:

16-22 czerwca 2021r.

17 czerwca – 21 czerwca w godz. 8:00 – 16:00                          
22 czerwca                          w godz.  8:00 – 15:00
 

 

 Dyrektor Przedszkola 
   „Pod Modrzewiem”   
Magdalena Satkowska