Rekrutacja

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci trzyletnich

Serdecznie zapraszamy nasze nowoprzyjęte przedszkolaki na drugie spotkanie adaptacyjne, które odbędzie się 30 sierpnia (środa) o godz.16:00. Bardzo prosimy o zabranie na spotkanie kapci na zmianę oraz przyniesienie kwestionariusza, który rozdawany był rodzicom na czerwcowym spotkaniu organizacyjnym. Do zobaczenia!

Drodzy Rodzice!

  1. 27 czerwca ( wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacje dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. Na zebraniu zostaną poruszone kwestie organizacyjne oraz zostaną przekazane informacje dotyczące procesu adaptacji. W spotkaniu będą uczestniczyć nauczycielki
    i specjaliści pracujący w naszym przedszkolu.
    Ze względu na charakter spotkania prosimy o przybycie bez dzieci. Zapraszamy !

  2. W środę 28 czerwca o godz. 17:00 zapraszamy na pierwsze zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zajęć zostaną przekazane rodzicom na wtorkowym spotkaniu organizacyjnym.

Drodzy Rodzice!

Od 10 do 24 maja rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny potwierdzają wolę zapisu dziecka do danej placówki. Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” wynosi 14 zł.

W tytule wpłaty proszę o dopisek zawierający: dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecka (!) i okres, za jaki jest dokonana wpłata.

Nr konta do wpłat: 91 1030 1508 0000 0005 5064 9098

Drodzy Rodzice!
 
Od 4 kwietnia (godz.12:00) do 20 kwietnia (do godz. 20.00) zostanie uruchomiony system zapisów na dyżury wakacyjne. Zasady ogólne są wywieszone na szybie sali widowiskowej naszego przedszkola oraz dostępne pod linkiem

Drodzy Rodzice,

Od 7 marca 2023 r. (godz. 13:00) do 23 marca 2023r. (godz. 16:00) trwa etap składania wniosków
 o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. 

Harmonogram, zasady i kryteria dostępne są na stronie internetowej Przedszkola oraz w placówce.

Wnioski wraz z dokumentami, potwierdzającymi wybrane kryteria, można składać:

  1. za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego;

 lub

  1. wersję papierową wniosku z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski w wersji papierowej można składać w godzinach:

7 marca 2023 r. 15:00-17:00

8-22 marca 2023 r.  8:00-10:00 oraz 15:00-17:00

23 marca 2023r.  8:00-10:00 oraz 15:00-16:00

Plik do pobrania w formacie PDF w polskiej wersji językowej.

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024, bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane kontynuacją wychowania przedszkolnego swojego dziecka w naszym przedszkolu, aby wypełniły deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego.
Druki deklaracji dostępne są na stoliku przy wejściu do przedszkola, u nauczycielek poszczególnych grup oraz do pobrania na stronie internetowej.
Termin składania deklaracji: 28.02.2023r . – 06.03.2023r. ( do godz. 16.00) .
Złożenie w/w deklaracji jest warunkiem kontynuowania edukacji w naszym przedszkolu w przyszłym roku szkolnym.


Magdalena Satkowska
Dyrektor Przedszkola

Plik do pobrania w formacie PDF w polskiej wersji językowej.

Drodzy Rodzice!

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 znajdują się pod linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

                                                                            Magdalena Satkowska
dyrektor przedszkola