„Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala” – nasze pierwsze działania w ramach ogólnopolskiego projektu

We wrześniu Biedroneczki przystąpiły do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala”. Projekt ma celu:

– upowszechnienie elementów metody integracji sensorycznej wśród dzieci i nauczycieli oraz rodziców;
–  dostarczanie dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierając ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej;
– uzmysłowienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka;
– rozwijanie kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców;
– kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych; doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze;
– wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji; wspieranie rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawność ruchowej dzieci;
– minimalizowanie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów.

Nasze pierwsze działania skoncentrowane były wokół poznania naszych zmysłów. Biedroneczki wzięły udział w zabawie „Sensoryczny krąg Pana Sensorka”. Dzieci pokonywały kolorowe trasy różnymi formami ruchu – czworakując, skacząc, idąc stopa za stopą – na których końcach zostały ukryte sensoryczne pudełka. W każdym z nich znajdowały się przedmioty związane z określonym zmysłem. Biedroneczki bez problemu przyporządkowały do pudełek nazwy zmysłów – wzrok, słuch, dotyk, węch i smak.

Kolejnym naszym zadaniem była zabawa „Wyginam śmiało ciało”. Prawidłowa praca naszych zmysłów jest ściśle związana z odczuwaniem swojego ciała. Biedroneczki wzięły udział w zabawach według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn . Przedszkolaki ćwiczyły w parach wykonując aktywności wspierające czucie ciała: „Moje – twoje”, „Magiczny klej”, „Jestem mały, jestem duży”, „Rowerek”. Następnie przedszkolaki samodzielnie stworzyły mapę ciała, na której zaznaczyły części ciała pracujące w czasie zabawy.

Wykonane aktywności przyniosły dzieciom bardzo dużo radości. Nie możemy się już doczekać październikowych zadań.