Twórczy Kompas Sztuki

Dzieci z grup „Liski” i „Sowy” otrzymały nagrody i statuetkę za aktywny udział w projekcie „Twórczy Kompas Sztuki”.