Wyniki Przedszkolnego Konkursu Technicznego "Mój wynalazek"

Konkurs zorganizowany pod honorowym patronatem  Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz  Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Rafała Miastowskiego.   

Koordynatorki konkursu: Agata Maciejewska, Beata Kostrupska, Joanna Marzec, Magdalena Zabłotna

6 lutego 2024 r. w naszym przedszkolu odbyło się podsumowanie Przedszkolnego Konkursu Technicznego „Mój wynalazek”. Nasze przedszkolaki i ich Rodzice wykazali się niezwykłą kreatywnością, pomysłowością i innowacyjnością przygotowując aż 29 niezwykłych wynalazków. 

 Prace uczestników oceniało Jury w składzie: 

·       p. Katarzyna Wójcik  (rodzic) 

·       p. Tomasz Tomkiewicz (przedstawiciel Rady Rodziców), 

·       p. Krystyna Zielińska ( nauczycielka naszego przedszkola)

Po burzliwych obradach, Jury zdecydowało się przyznać I miejsca: 

– Lilii Grabowskiej z Tatą –  wynalazek ” Gra Krez”

– Filipa Redlicha z Mamą – wynalazek „Manualna sortownia nakrętek”

– Alinki i Marysi Lis z Tatą – wynalazek „Kanapko-jednacz”

– Mateusza Naumiuka z Rodzicami i siostrą – wynalazek „Wykrywacz czosnku w jedzeniu”

Laureaci I miejsc będą reprezentować nasze przedszkole w kolejnym etapie konkursu.   

Pozostałe prace zostały nagrodzone II miejscami!

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy!