WYNIKI WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONURSU RECYTATORSKIEGO

W tym roku, z powodu obecnej sytuacji epidemicznej, konkurs recytatorski został zorganizowany w formie online.
Konkurs miał formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego przez dziecko wiersza/utworu.

W konkursie wzięło udział 17 dzieci. Jury przyznało nagrody w czterech kategoriach wiekowych.

3-latki

I miejsce – Hania Rybkowska

II miejsce – Ida Stachera
II miejsce – Zofia Wójcik
II miejsce – Jaś Wójcik
II miejsce – Ania Ziemińska

4-latki

I miejsce – Klara Kosowska

5-latki

I miejsce – Ania Sienkiewicz
I miejsce – Marianka Białek

II miejsce- Marysia Chmielewska
II miejsce- Krzyś Kostrzewski
II miejsce – Kuba Kluczek
II miejsce – Karol Szewczyk

III miejsce – Hania Anusiewicz
III miejsce – Pola Kundzicz
III miejsce – Tosia Kuciak

6-latki

I miejsce – Paulina Stelmach

II miejsce – Mira Borkowska

Laureaci I miejsc wzięli udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim w ramach Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO!

Trzymamy kciuki!
Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za tak liczny udział w konkursie!!!