Zabawy z Wiatrakiem Matematycznym

W ramach realizacji Innowacji „Zabawy z matematyką”, bardzo często bawimy się z Wiatrakiem matematycznym.

Wiatrak wspomaga rozwój intelektualny dzieci, sprzyja rozwojowi myślenia i nabywaniu umiejętności matematycznych przedszkolaków. Podczas zabaw z wykorzystaniem wiatraka uczymy orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rytmów, konstruowania gier. Kształtujemy umiejętności: liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia. Wprowadzamy dzieci w świat figur geometrycznych, ćwiczymy koordynację, równowagę oraz sprawność manualną uczestników.

Istotnym walorem wiatraka jest połączenie edukacji matematycznej dzieci z zabawami ruchowymi.  Wiatrak pobudza wyobraźnię, buduje emocje, wyzwala energię. Łączy bodźce wzrokowe, dotykowe i słuchowe. Wielobarwny wiatrak dostarcza mnóstwo wrażeń.  Uczy współpracy i działania w grupie.

Bardzo lubimy zabawy z Wiatrakiem Matematycznym:)