Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

16 grudnia w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia przeprowadził pan Filip– ratownik medyczny.
Opowiedział przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek pana ratownika dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania itd. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon.
Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.
Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny a Pan Filip sprawił, że każdy przedszkolak chętnie brał udział w zajęciach.