ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

DRODZY RODZICE!

 

W związku z potwierdzonym zakażeniem Covid – 19 u jednego z pracowników naszego przedszkola, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, za zgodą organu prowadzącego

zawieszam zajęcia w grupach I „Jeżyki” i  II „Wiewiórki” od 16 marca 2021 do 22 marca 2021 (włącznie).

 

 

 

                                                               Magdalena Satkowska

                                                                                     dyrektor przedszkola