ZEBRANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych naszych przedszkolaków na spotkania informacyjne,
które odbędą się w środę – 9 września 2020 r.           
w następujących godzinach:

16:30 – oddział  III   „Sowy”

17:00 –  oddział  I     „Jeżyki”

17:30 – oddział  II     „Wiewiórki”.

Bardzo proszę aby w zebraniu uczestniczył jeden rodzic (bez dziecka).

 

                                                                                     Magdalena Satkowska

                                                                                              dyrektor