Zostań w domu

„Zostań w domu i …pokaż swój talent”.

Zapraszamy rodziców i dzieci do wzięcia udziału w konkursie
„Zostań w domu i …pokaż swój talent”.
Zachęcamy do dzielenia się pomysłami na kreatywne spędzanie czasu
podczas kwarantanny.
Warunkiem udziału w konkursie jest udokumentowanie sposobu spędzania
czasu w domu, w każdej formie artystycznej: plastycznej, muzycznej,
literackiej, teatralnej…
Prace konkursowe mogą mieć formę: zdjęć, wierszy, opowiadań, nagrań,
prac plastycznych…
Prace prosimy gromadzić i przynieść po zakończeniu kwarantanny lub
przesyłać na emaila: beata.k13@onet.eu