DYŻUR PSYCHOLOGA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 7 podjęła decyzję o ograniczeniu – od 19 października 2020 r. –stacjonarnych dyżurów psychologów w placówkach.

Pani Katarzyna Andersson – psycholog, która opiekuje się naszymi przedszkolakami, zaproponowała następujące formy kontaktu:

1. Dyżur telefoniczny w poradni:

wtorek (9:00 – 13:00)
środa (10:00 – 11:00)
czwartek (17:00 – 19:00)

tel. 22 849 99 98, 22 849 98 03

2. Kontakt e-mailowy: katarzyna.andersson.ppp7@gmail.com

Rodzice dzieci sześcioletnich mogą również umawiać terminy na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji lub innych dysharmonii rozwojowych.

 

Magdalena Satkowska