Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice!

Od 10 do 24 maja rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny potwierdzają wolę zapisu dziecka do danej placówki. Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” wynosi 14 zł.

W tytule wpłaty proszę o dopisek zawierający: dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecka (!) i okres, za jaki jest dokonana wpłata.

Nr konta do wpłat: 91 1030 1508 0000 0005 5064 9098