II Międzyprzedszkolny Konkurs Techniczny „Mój wynalazek”

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców do wzięcia udziału w II Międzyprzedszkolnym Konkursie Technicznym „Mój wynalazek” zorganizowanym z okazji Dnia Nauki Polskiej. Konkurs zorganizowany pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dziecko (z pomocą rodzica) wymyślonego przez siebie wynalazku z surowców wtórnych, pudeł, pudełek, rolek po papierze, ścinków materiału, włóczki, itp. 

Forma pracy: przestrzenna. Technika wykonania: dowolna. 

 Do wykonanej pracy konkursowej należy przymocować: 

1.Metryczkę (załącznik nr 1) wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje: 

imię i nazwisko autora pracy konkursowej; wiek dziecka; imię i nazwisko opiekuna, z którym została wykonana praca, pokrewieństwo (mama, tata, dziadek…); pełną nazwę przedszkola (numer, adres, telefon oraz e-mail przedszkola); kreatywny opis zawierający nazwę wynalazku, wskazówki użytkowania/działania oraz jego funkcje.

2. Oświadczenia (załącznik nr 2) podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział i upublicznienie wizerunku, należy dostarczyć wraz z pracą.

Prace konkursowe należy dostarczać do nauczycielek grupy do 31 stycznia 2024r. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wystawa prac odbędzie się 6 lutego 2024r.

Laureaci I miejsc wezmą udział w kolejnym etapie konkursu.

II etap Konkursu (dzielnicowy)

Prace dzieci z mokotowskich przedszkoli przyjmujemy do 6 lutego 2024r.

Finał konkursu 15 lutego o godz. 17.00 w siedzibie Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem” al. Niepodległości 17

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Liczymy na pomysłowość i kreatywność. Życzymy miłego i owocnego spędzenia czasu z dziećmi podczas tworzenia pracy.

Koordynatorki konkursu: Agata Maciejewska, Beata Kostrupska, Magdalena Zabłotna, Joanna Marzec

Plik do pobrania w formacie PDF w polskiej wersji językowej.