MALI ODKRYWCY

Ostatnie dwa tygodnie lutego były niezwykłe, bo poświęcone siłom przyrody, eksperymentowaniu i doświadczeniom, czyli zdobywaniu wiedzy o świecie w ulubiony dla dzieci sposób.

Dzieci wiedzą, jaką rolę odgrywa powietrze w życiu człowieka i co to oznacza, że powietrze jest czyste. Wspólnie przygotowaliśmy kącik przyrodniczy „Nasza Ziemia”, dzięki któremu możemy rozwijać nasze zmysły. Założyliśmy hodowlę fasoli, cebuli…, gdzie codziennie prowadzimy obserwacje przyrodnicze. Przedszkolaki dowiedziały się, że woda jest niezbędna do życia, do czego służy woda i kto jej potrzebuje. Wiemy, co oznacza oszczędzanie wody oraz jak stosować je w praktyce podczas czynności higienicznych. Wspólnie przeprowadziliśmy wiele eksperymentów…, m.in. wiem już, że kwiaty też piją wodę J. Wszyscy Mali odkrywcy są bardzo ciekawi świata.