„Pierwsza pomoc przedmedyczna” – zajęcia dla dzieci

W piątek 10 czerwca odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia dla dzieci
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadziła pani ratownik, która na samym początku spotkania przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą znajomości numerów alarmowych oraz informacji, jakie należy podać podczas rozmowy z dyspozytorem. Następnie dzieci dowiedziały się  jak sprawdzić czy poszkodowany oddycha oraz  w jaki sposób ułożyć go
 w pozycji bocznej ustalonej. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie oraz z pomocą AED. Przedszkolaki zostały również zapoznane ze sposobem udzielania pomocy w czasie zadławień.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi.