Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

W poniedziałek 29 stycznia odbyło się spotkanie ze strażnikiem miejskim i znajomym misiem Rysiem , którzy z wielką przyjemnością i zaangażowaniem opowiadał o swojej pracy. Pokazał również wiele ciekawych atrybutów pracy Strażnika Miejskiego. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak wygląda mundur, lizak, kajdanki. Jednak głównym celem spotkania było utrwalenie wiedzy wśród przedszkolaków na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. Gość wyjaśnił dzieciom na czym polega różnica między Strażnikiem Miejskim, a policjantem.