Zajęcia sportowe

W poniedziałek 3 października uczestniczyliśmy w zabawach i zajęciach ruchowych. Rozwijaliśmy w ten sposób sprawność ruchową, hartując nasze organizmy. Naszymi ulubionymi aktywnościami są ćwiczenia sprawnościowe oraz zabawy i zawody sportowe. Poniedziałkowe zajęcia dały nam duży zastrzyk energii!